Het Green Vinyl Records project

Het Green Vinyl Records project is een samenwerkingsverband van 8 Nederlandse organisaties uit het bedrijfsleven, onderzoeksveld en onderwijs. Het doel: het terugdringen van het energieverbruik tijdens het LP productieproces. Dit doen we door de ontwikkeling van duurzame kunststoffen en schone, energiearme spuitgietproductieprocessen. Het behouden van het vertrouwde LP gevoel staat hierbij voorop. En dat is dan ook onze grootste uitdaging: met een nieuw materiaal en productieproces, hetzelfde gevoel creëren en behouden. 

Samenwerking door open innovatie

De projectgroep ontwikkelt de duurzame alternatieven voor kunststof en schone energiearme spuitgiet productieprocessen in een open innovatie omgeving. Dit betekent dat we intensief samenwerken met zowel het bedrijfsleven, onderzoeksveld als onderwijs en deze technieken en inzichten met elkaar delen. Samen creëren we een proeftuin waarin kennis zowel wordt gevalideerd, gevaloriseerd en gedissemineerd. We onderzoeken hierbij niet alleen een nieuwe, duurzame oplossing voor kunststof, maar ook nieuwe technieken op het gebied van spuitgieten en matrijsbouw. Dankzij deze combinatie zijn we in staat om een belangrijke energiereductie te realiseren van tenminste 60%.

Waarom de LP?

Terwijl de verkoop van de CD blijft dalen, stijgt de verkoop van de LP spectaculair. In 2015 verdubbelde zelfs het aantal verkochte vinylplaten naar 650.000 (50% ten opzichte van het jaar daarvoor). De LP, gemaakt van PVC, wordt echter nog steeds vaak met verouderde technieken geproduceerd. Er heeft in de afgelopen 40 jaar weinig innovatie plaatsgevonden, waardoor het productieproces bijzonder energie-intensief is, met veel schadelijk restafval. De Green Vinyl Records projectgroep vindt het daarom belangrijk om naast een milieuvriendelijkere kunststof, ook het productieproces te (her)ontwikkelen. 

Dit zeggen deprojectpartners

 • "De LP productiemethodieken tot nu toe gaan soms tot 50 jaar terug in de tijd, met veel handmatig werk tot gevolg. Met onze oplossing verloopt het productieproces automatisch, verlagen we de kostprijs per LP en leveren we beter, duurzamer materiaal."
  - Ferry Koot, Koot Automation

Project members

 • Fontys1
 • Koot
 • Mikrocentrum
 • logo mpb
 • PRG
 • tb RecordIndustry
 • Symcon
 • Geelen